+359 884 287627 malykzograf@malykzograf.com

Тема:

Изберете една от двете теми:

а/ Свободна – изборът на тема е неограничен
б/ Зелена планета- да опазим нашата прекрасна планета, в която винаги да има слънце и синьо небе

Възраст на участниците:

Деца от 4 до 18 год. включително

Размер на картините

а/ минимум 30/40 см
б/ максимум 49/70 см
Рисунки с размер под 30/40 ще бъдат дисквалифицирани

Материали:

Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
Рисунките трябва да са в оригинал.

Период за изпращане на рисунките:

Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 1 май до 15 юли 2019г.

Лични данни:

Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с
големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 см отпечатани
следните данни:
Име:
Фамилия:
Момче или момиче:
Възраст:
Националност:
Адрес:
Телефон:
Е-mail:
Име (заглавие) на рисунката:

Брой картини:

Всяко дете може да изпрати до две рисунки.

Подбор:

Жури от български художници и експерти ще присъди наградите.

Оповестяване на печелившите:

Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо.
Резултатите ще бъдат публикувани на www.malykzograf.com

Награди:

Специалната награда на Фонд „13 века България” – Статуетка и парична премия

Специалната награда на фондация ,,Малък Зограф”

Медали:
Златни – 12
Сребърни – 24
Бронзови – 36
Почетни грамоти – 50

Наградените творби ще бъдат публикувани в каталог и показани на изложба, която ще се открие септември 2019 г., а техните автори ще получат официални покани за събитието.

Фондация “Малък Зограф” притежава всички права върху картините, участвали в конкурса.

Моля не изпращайте пратки с обявена стойност по висока от 10$!!!
Това създава проблем при освобождаване от митница!

Моля, изпращайте рисунките на адрес:

Световен конкурс за детска рисунка – София, България 2019
гр. София 1000
Централна поща. ПК 49

E mail: malykzograf@malykzograf.com

тел.+359 889 237 043
+359 887 456 779