+359 884 287627 malykzograf@malykzograf.com

Условия за участие

  • ·Тема:

Изберете една от двете теми:

Свободна – изборът на тема е неограничен
“Да, да на забавната игра”

  • ·Възраст на участниците:

Деца от 4 до 18 год. включително

  • ·Размер на картините

а/ минимум 30/40 см
б/ максимум 49/70 см
Рисунки с размер под 30/40 ще бъдат дисквалифицирани

  • ·Материали:

Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
Рисунките трябва да са в оригинал.

  • ·Период за изпращане на рисунките:

Творбите се приемат с пощенско клеймо от: 1 май до 15 юли 2016г.

  • · Лични данни:

Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл с
големи печатни букви или на залепен лист с формат 15/20 см отпечатани
следните данни:
Име
Фамилия
Момче или момиче
Възраст
Националност
Адрес (e-mail, телефон)
Телефон
Е-mail
Име (заглавие) на рисунката

  • ·Брой картини:

Всяко дете може да изпрати до две рисунки.

  • ·Подбор:

Жури от български художници и експерти ще присъди наградите.

  • ·Оповестяване на печелившите:

Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо.
Резултатите ще бъдат публикувани на www.malykzograf.com

Награди

Голямата награда – статуетка “Малък Молер” и парична премия

Специалната награда на фондация “Малък Зограф”

Медали: 
Златни – 12
Сребърни – 24
Бронзови – 36
Почетни грамоти – 50

Наградените творби ще бъдат публикувани в каталог и показани на изложба,
която ще се открие септември 2016 г.,
а техните автори ще получат официални покани за събитието.

Фондация “Малък Зограф” притежава всички права върху картините, участвали в конкурса.

Моля, изпращайте рисунките на адрес:

Световен конкурс за детска рисунка България 2016
Посетителски информационен център,
пл. „Възраждане“ №4
гр. Банско 2770

E mail: malykzograf@malykzograf.com

тел.+359 889 237 043
       +359 887 456 779