+359 884 287627 malykzograf@malykzograf.com

За фондация „Малък Зограф“

Ние от фондация „Малък Зограф“ знаем колко е важно присъствието на изкуството в живота на детето. Изкуството разширява способността му да взаимодейства със света около него и култивира нов набор от умения за себеизразяване и комуникация. Знаем също, колко е важно ранното откриване на дарбите и заложбите на детето и възможността за развитие детския талант от ранна възраст.

Затова вече 9 години фондация „Малък 3ограф“ следва своята мисия, да бъде повод и да дава шанс за себеизява и себеизразяване на децата от България и чужбина чрез художествените им умения и талант. Дейността на фондацията цели още да наложи изобразителното изкуството като един фундаментален инструмент за култивиране на важни умения и способности у децата и стимулиране на тяхното развитие от най- ранна детска възраст.

Фондацията „Малък Зограф“ подпомага деца от България и чужбина в тяхното художествено образование, развиване на техните дарби и заложби в областта на изобразителното изкуство, чрез разнообразните дейности и инициативи:

• Организиране на Световен конкурс за детска рисунка вече 8 години
• Организиране на изложби с наградените рисунки от Световен конкурс за детска рисунка
• Организиране на целогодишни обучения и курсовепо изобразително изкуство
• Организиране на летни курсове по изобразително изкуство
• Организиране на национални пленери по изобразително изкуство